Khám phá tin tức trong ngày 29 tháng 12(Cập nhật)

Tin tức ngày 29 tháng 12 trong lịch sử

* Ngày 29/12/1427 - Sau Hội thề Đông Quan, Tổng binh triều Minh là Vương Thông dẫn bộ binh rút khỏi An Nam, kết thúc thời kỳ triều Minh đô hộ trong lịch sử Việt Nam, tức 12 tháng 12 năm Đinh Mùi.
* Ngày 29/12/1845 - Theo thuyết vận mệnh hiển nhiên, Hoa Kỳ sáp nhập Cộng hòa Texas, Texas trở thành tiểu bang thứ 28 của Liên bang.
* Ngày 29/12/1911 - Tôn Trung Sơn trở thành tổng thống lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc, ông chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm 1912.
* Ngày 29/12/1911 - Các vương công và lạt ma Mông Cổ tại Khố Luân tuyên bố độc lập từ triều Thanh, lập Jebstundamba Khutuktu làm hoàng đế.
* Ngày 29/12/1928 - Phụng hệ quân phiệt Trương Học Lương tuyên bố tiếp nhận quyền quản hạt của chính phủ Quốc dân, thay cờ tại lãnh địa, sử gọi là "Đông Bắc thay cờ".
* Ngày 29/12/1939 - Máy bay ném bom Consolidated B-24 Liberator tiến hành chuyến bay đầu tiên.
* Ngày 29/12/1942 - Chiến tranh thế giới thứ hai: Quân đoàn xe tăng 24 của Liên Xô thoát khỏi vòng vây của quân Đức và về đến Ilinka, kết thúc cuộc đột kích Tatsinskaya.
* Ngày 29/12/1959 - Nhà vật lý học người Mỹ Richard Feynman đưa ra một bài phát biểu được đặt tên là Còn nhiều chỗ trống ở cấp vi mô, được xem như mốc khai sinh của công nghệ nano.
* Ngày 29/12/1989 - Václav Havel trở thành nguyên thủ thứ 9 của Tiệp Khắc.
Xem thêm