Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 24 tháng 11(Cập nhật)

* 24 tháng 11 (chưa rõ năm): Charles-Michel de l'Epée, nhà giáo dục từ thiện thế kỷ XVIII  Pháp, người được vinh danh là "Cha đẻ của người điếc".
* 1887 - Erich von Manstein, Thống chế Đức (m. 1973).
* 1942 - Nhạc sĩ Nhật Ngân.
Xem thêm