Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 13 tháng 11(Cập nhật)

* 354 - Thánh Augustinô thành Hippo, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
* 1125 - Lục Du, nhà thơ, quan thời Nam Tống (m.1210).
* 1891 - Erwin Rommel, vị tướng nổi tiếng của Đức Quốc xã trong thế chiến thứ hai (m.1944).
* 1957 - Greg Abbott.
* 1934 - La Lan, nữ diễn viên Hồng Kông.
Xem thêm