Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 02 tháng 11(Cập nhật)

* 1815 - George Boole, nhà toán học người Anh (m. 1864)
* 1823 - Anton Wilhelm Karl von L’Estocq, tướng Phổ (m. 1913)
* 1886 - Fritz Hofmann, nhà hóa học người Đức (m. 1956)
* 1889 - Nguyễn Quốc Duy, nhà cách mạng người Việt Nam (m. 1950)
Xem thêm