Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 19 tháng 9(Cập nhật)

1777 - Tân Chính vương Nguyễn Phúc Dương, một trong những chúa Nguyễn cuối cùng của Đàng Trong.
1843 - Gaspard-Gustave de Coriolis, nhà toán học và nhà vật lý người Pháp
1881 - James A. Garfield, Tổng thống Hoa Kỳ (s. 1831)
1885 - Nguyễn Phúc Gia Trinh, phong hiệu Mậu Hòa Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (s. 1823)
1969 - Nguyễn Thế Truyền, nhà báo và nhà cách mạng Việt Nam (s. 1898)
2001 - Nguyễn Tôn Hoàn, lãnh tụ Đảng Đại Việt, phó thủ tướng Việt Nam Cộng hòa (s. 1917)
2020 - nhạc sĩ Phó Đức Phương (s. 1944)
Xem thêm