Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 07 tháng 9(Cập nhật)

1801 - Nguyễn Thị Bảo, phong hiệu Tứ giai Thục tần, phi tần của vua Minh Mạng (m. 1851)
1988 - Quỳnh Nga, nữ ca sĩ, diễn viên, MC người Việt Nam
1940 - Đặng Vũ Chư, cựu chính khách, bộ trưởng Việt Nam
Xem thêm