Khám phá tin tức trong ngày 21 tháng 9(Cập nhật)

Tin tức ngày 21 tháng 9 trong lịch sử

* Ngày 21/9/106 - Sau khi Hán Thương Đế qua đời khi chưa đầy 1 tuổi, anh họ là Lưu Hỗ kế vị hoàng đế triều Hán, tức Hán An Đế.
* Ngày 21/9/454 - Hoàng đế La Mã Valentinianus III tiến hành ám sát danh tướng Aetius tại Ravenna.
* Ngày 21/9/1820 - Đế quốc Maratha diệt vong sau khi chiến bại trước Anh Quốc, Công ty Đông Ấn Anh tiếp tục củng cố địa vị tại Ấn Độ.
* Ngày 21/9/1898 - Từ Hi Thái hậu phát động chính biến đồng thời đảm nhiệm nhiếp chính, cấm túc Quang Tự Đế và tìm bắt người thuộc phái cải cách, Mậu Tuất biến pháp kết thúc.
* Ngày 21/9/1942 - Nguyên mẫu B-29 Superfortress, máy bay ném bom hạng nặng và một trong những máy bay lớn nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cất cánh lần đầu tiên.
* Ngày 21/9/1946 - Thành lập Đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam
* Ngày 21/9/1979 - Sau khi Hoàng đế Jean-Bédel Bokassa bị lật đổ, Đế quốc Trung Phi chính thức bị giải thể.
Xem thêm