Hội làng cười, suốt 24h ngày 16 tháng 9Truyện cười Hội làng cười

Một tàu du lịch đang đi trên đại dương. Chợt thuyền trưởng thông báo tất cả mọi người đều phải lên boong gấp. Sau đó ông trịnh trọng nói:
- Chúng ta có một tin tốt và một tin xấu.
- Tin tốt là gì?
- Chúng ta sẽ nhận được ít nhất là 11 giải Oscar.
- Còn tin xấu?
- Tàu của chúng ta sắp chìm.

*

- Tại sao anh lại chen ngang thế? Anh hãy vào hàng và xếp theo thứ tự như mọi người đi!
- Nhưng tôi là người tàn tật nên phải được ưu tiên chứ.
- Trông anh khỏe mạnh bình thường mà.
- Thế ông đã xem phim X - quang của tôi chưa?

Tư Cười
Xem thêm