Hội làng cười, suốt 24h ngày 04 tháng 9Truyện cười Hội làng cười

Một người hỏi bạn cũ:
- Nghe nói anh làm ở bưu điện, đóng dấu thư từ, công văn phải không?
- Phải.
- Anh không thấy công việc nhàm chán à? Ngày nào cũng như ngày nào...
- Sao lại ngày nào cũng như ngày nào?! Ngày nào thì phải đóng giấu ngày đó chứ!

*

Người ăn mày nói với khách qua đường:
- Xin ông ra tay làm phúc, chớ đi qua kẻ nghèo hèn này mà không bố thí...
- Tại sao anh không chịu lao động? Tôi thấy anh còn trẻ lại khỏe thế này.
- Vâng, nếu tôi mà lao động thì làm sao mà được trẻ khỏe thế này.
- !!!

Tư Cười
Xem thêm