Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 20 tháng 8(Cập nhật)

1809 - Nguyễn Phúc Quân, tước phong Quảng Uy công, hoàng tử con vua Gia Long (m. 1829).
1820 - Nguyễn Phúc Đoan Thuận, phong hiệu Định Mỹ Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (m. 1854)
1888 - Tôn Đức Thắng, chính khách, nhà cách mạng Việt Nam (m. 1980)
1933 - Nguyễn Bá Liên, Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa (m. 1969)
1992 - Demi Lovato, Diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, người mẫu
1896 - Hoàng Ngọc Phách, Nhà văn, nhà giáo, nhà văn học Việt Nam
Xem thêm