Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 14 tháng 8(Cập nhật)

1771 - Sir Walter Scott, tiểu thuyết gia và thi hoàn người Scotland (m. 1832)
2002 - Huening Kai, ca sĩ, thành viên nhóm nhạc nam Tomorrow X Together
Xem thêm