Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 11 tháng 8(Cập nhật)

1804 - Nguyễn Phúc Ngọc Ngôn, phong hiệu An Nghĩa Công chúa, công chúa con vua Gia Long (m. 1856).
1833 - Kido Takayoshi, tiểu thuyết gia người Nhật Bản (m. 1877)
1983 - Chris Hemsworth, nam diễn viên Úc
1987 - Văn Ngọc Tú, võ sĩ Nhu đạo của Việt Nam
Xem thêm