Khám phá tin tức trong ngày 21 tháng 8(Cập nhật)

Tin tức ngày 21 tháng 8 trong lịch sử

* Ngày 21/8/1192 - Minamoto no Yoritomo trở thành Chinh Di đại tướng quân, khởi đầu chính quyền Mạc phủ- thế lực cai trị Nhật Bản trên thực tế cho đến năm 1867.
* Ngày 21/8/1810 - Thống chế Pháp Jean-Baptiste Bernadotte được lựa chọn làm thái tử mới của Thụy Điển.
* Ngày 21/8/1821 - Các thủy thủ trên tàu Eliza Francis của Anh Quốc trở thành những người Châu Âu đầu tiên trông thấy đảo Jarvis.
* Ngày 21/8/1911 - Một nhân viên người Ý của Bảo tàng Louvre đã trộm bức họa Mona Lisa, bức tranh được trao trả về Louvre vào hai năm sau.
* Ngày 21/8/1959 - Tổng thống Dwight D. Eisenhower ký một lệnh hành chính tuyên bố Hawaii trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ.
Xem thêm