Hội làng cười, suốt 24h ngày 31 tháng 8Truyện cười Hội làng cười

Tên ăn trộm ra tòa lần thứ 6:
- Anh có muốn nói điều gì để biện hộ cho mình không? - Quan tòa hỏi.
- Có, thưa ngài chánh án. Tôi muốn đề nghị các ngài đừng đưa tôi vào tù để cải tạo nữa. Đã 5 lần người ta đưa tôi đi tù mà có đem lại được kết quả gì đâu.

*

- Thưa ngài cảnh sát, con chó này không phải của tôi nên tôi không đồng ý nộp tiền phạt vì sự làm bẩn đường phố của nó.
- Nhưng nó đi theo anh cơ mà.
- Được thôi, cũng như ngài đi theo tôi, nhưng tôi có quen biết gì ngài đâu.

Tư Cười
Xem thêm