Hội làng cười, suốt 24h ngày 27 tháng 8Truyện cười Hội làng cười

- Pavel, cậu là gì ở đây vậy? - một công chức gặp người đồng nghiệp nơi góc phố.
- Tớ chở bà xã đi xem kịch.
- Sao cậu không vào đi, trễ giờ mở màn rồi?
- Hôm nay tới phiên tớ trông xe...

*

Chủ một hãng kinh doanh Grabrovo bảo nữ thư ký:
- Hãy soạn lại lá thư này ngay! Cô viết “bạn thân mến” với tay gàn dở, xảo trá và keo kiệt ấy làm gì...
- Vâng, thưa sếp. Vậy tôi phải thay bằng từ gì mới xứng?
- “Đồng nghiệp thân mến!”, thưa cô.

Tư Cười
Xem thêm