Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 26 tháng 7(Cập nhật)

1739 - George Clinton, Phó Tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ (m. 1812)
1817 - Nguyễn Phúc Lương Đức, phong hiệu An Thường Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (m. 1891)
1949 - Roger Taylor, tay trống của ban nhạc Queen Anh Quốc
Xem thêm