Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 02 tháng 7(Cập nhật)

1714 - Christoph Willibald Gluck, nhà soạn nhạc người Đức (m. 1787)
1819 - Charles-Louis Hanon, nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Pháp (m. 1900)
1862 - William Henry Bragg, nhà vật lý, hóa học và toán học người Anh, giải Nobel vật lý (m. 1942)
1877 - Hermann Hesse, nhà văn người Đức từng nhận giải Nobel Văn học (m. 1962)
1906 - Hans Bethe, nhà vật lý nguyên tử người Đức lấy quốc tịch Mỹ, giải Nobel vật lý (m. 2005)
1916 - Hans-Ulrich Rudel, đại tá và phi công Đức (m. 1982)
1923 - Wisława Szymborska, nhà thơ Ba Lan từng nhận giải Nobel Văn học (m. 2012)
1957 - Bret Hart, đô vật người Canada
1958 - Đặng Thái Sơn, nghệ sĩ dương cầm Việt Nam
1972 - Darren Shan, nhà văn trẻ em người Ireland
1985 - Ashley Tisdale, nữ ca sĩ và diễn viên người Mỹ
1986 - Lindsay Lohan, nữ ca sĩ và diễn viên người Mỹ
Xem thêm