Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 02 tháng 6(Cập nhật)

1929 - Nguyễn Văn Bông, chính khách Việt Nam Cộng hòa (m. 1971)
1980 - Abby Wambach, cầu thủ bóng đá người Mỹ
1983 - Brooke White, ca sĩ người Mỹ
1988 - Bảo Thy, ca sĩ Việt Nam
1988 - Sergio Agüero, cầu thủ bóng đá người Argentina
1989 - Chi Dân, ca sĩ Việt Nam
Xem thêm