Hội làng cười, suốt 24h ngày 08 tháng 6Truyện cười Hội làng cười

- Chẳng nhẽ bà không cảm thấy gì khi bị cáo đặt tay lên đùi của bà trong rạp hát à? - Quan tòa hỏi nữ nạn nhân.
- Có, có chứ! Nhưng lúc ấy tôi nghĩ là hắn có ý định tốt đẹp khác chứ không phải là có âm mưu lấy cái bóp của tôi.

*

Một khách mời lục lọi trong thư viện của trang viên mà ông đến nghỉ cuối tuần. Ông ta kêu lên:
- Ôi! Đây hẳn là một quyển sách hay.
- Không! - Vị trang chủ đáp gọn lỏn.
- Ông đã đọc rồi à?
- Chưa! Và tôi sẽ không bao giờ đọc. Ông có biết quyển sách này ba người bạn tôi đã từng mượn và cả ba đều mau mắn trả lại cho tôi. Đấy là một nghiệm chứng sờ sờ.

Tư Cười
Xem thêm