Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 17 tháng 5(Cập nhật)

1319 - Trần Hiến Tông, hoàng đế thứ sáu của nhà Trần (m. 1341).
1873 - Henri Barbusse, nhà vǎn Pháp (m. 1935).
1904 - Lê Văn Tỵ, Thống tướng Quân đội Việt Nam Cộng hòa (m. 1964).
Xem thêm