Hội làng cười, suốt 24h ngày 02 tháng 4



Truyện cười Hội làng cười

Kết thúc năm học, cậu trò nhỏ mang sổ liên lạc về, trước khi đưa nó cho bố, cậu nhóc nói:
- Bố ơi, có phải bố vẫn luôn nói là: “Quan trọng nhất là cả nhà ta đều mạnh khỏe và bình an” phải không bố?

*

Giờ toán, cô giáo nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ học với máy tính.
- Hoan hô. - Cả lớp đồng thanh reo to.
- Nào, bây giờ cả lớp hãy nói cho cô biết: 6 máy tính cộng với 3 máy tính bằng bao nhiêu máy tính?
- !!!

Tư Cười




Xem thêm