Ngày 19/4/1928, xuất bản tập cuối cùng của bộ Từ điển tiếng Anh Oxford (Oxford English Dictionary - OED)Từ điển tiếng Anh Oxford (tiếng Anh: Oxford English Dictionary, viết tắt: OED) được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford là một ấn phẩm được coi là từ điển tiếng Anh đầu tiên. Từ điển này bắt đầu được xây dựng vào năm 1857 nhưng phải đến năm 1884 nó mới được xuất bản lần đầu, khi công việc biên soạn vẫn đang tiếp diễn. Vào năm 1895, tựa đề The Oxford English Dictionary (OED) lần đầu tiên được sử dụng một cách không chính thức trên bìa của bộ sách và đến năm 1928 một công trình từ điển đầy đủ đã được tái bản trong mười cuốn sách.

Ig Wiki
Cùng chủ đề trên Ig Wiki