Phong bì này chắc chắn là gửi vào ngày Halloween 

Thảo nào ngày Bưu chính cũng vào tháng 10 như ngày Halloween (IgWiki.com)
Cùng chủ đề trên Ig Wiki