Chuyện bọn lạ bị chục cụ nệnMột chục chị đội một chục sọt hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện, chục chị sợ chạy lại gọi một chục cụ, chục cụ chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận, bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ rượt kịp, bọn lạ mặt bị đập nện, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận!Xem thêm