Chú tám bắn thú chót vót núiChú tám bắn thú chót vót núi. Bắn thú bán, chú thích thú lắm. Chú thích nhất chó sói. Thứ sáu tháng tám chú đứng bắn súng, chú thấy c. chó, quá khoái chí chú dí nó tới khúc trống vắng, đá đít nó. Nó biết chú sắp giết nó, nó khóc lóc, nó hú. Bố nó, má nó, thím nó, bác nó ngóng thấy biết nó sắp chết, thế mới kéo tới cứu nó, táp tới tấp chú tám. Bố nó cắn mắt cá chú, bác nó cắn đít chú, má nó cắn má chú, thím nó cắn trán chú. Nó thích thú đứng ngó. Thế mới nói chú Tám hết dám bắn thú!Xem thêm