Truyện tranh Tam quốc hài (9): Viên Thiệu lộn thành1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Bởi hấp tấp nên hỏng việc lớn, Viên Thiệu phải liên minh với những viên tướng khác để chống lại Đổng Trác. 


 

Mei Ying dịchXem thêm