Truyện tranh Tam quốc hài (8): Tào Tháo và chuyện tào lao1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Sau khi ám sát hụt Đổng Trác, Tào Tháo bị truy nã và bị bắt vì lý do rất... tào lao.


Mei Ying dịchXem thêm