Truyện tranh Tam quốc hài (7): Sự thật về Xích Thố1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Xích Thố là tên của một con vật chạy không biết mệt mỏi, nhanh hơn bất kỳ con ngựa nào, vậy trông nó ra sao?
Mei Ying dịchXem thêm