Truyện tranh Tam quốc hài (6): Chân ''rung'' Đổng Trác1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Sự thật về chân..."rung" của Đổng Trác cùng lời khen Lưu Bị dành cho Tào Tháo lần đầu gặp mặt là nội dung kỳ này.


Mei Ying dịchXem thêm