Truyện tranh Tam quốc hài (26): Hứa Chử muốn thử bánh bao1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Hứa Chử, nổi tiếng với sức khỏe phi thường, bí mật của việc có được sự hơn người ấy chính là bánh bao.
Mei Ying dịchXem thêm