Truyện tranh Tam quốc hài (23): Lưu Bị tỏ tình với Tào Tháo1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

"Người yêu dấu trong trái tim anh, anh nhớ em như mèo nhớ mỡ. Anh yêu của em, Lưu Bị" (hết trích).
Mei Ying dịchXem thêm