Truyện tranh Tam quốc hài (22): Trương Phi nóng như... Trương Phi1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Thái Tử Từ rất từ từ, nhưng Trương Phi thì vẫn... nóng như Trương Phi nên nhiều khi bánh bao không có mà ăn.

Mei Ying dịchXem thêm