Truyện tranh Tam quốc hài (21): Khoe con văn võ song toàn1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Khoe con là chuyện xưa nay rồi, nhưng khoe đến tận cùng của cái sự khoe thế này chỉ có trong truyện tranh Tam quốc hài.

Mei Ying dịchXem thêm