Truyện tranh Tam quốc hài (18): Thôi rồi, thuật thôi miên1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Đừng bao giờ đem thuật thôi miên để làm việc “không được tốt cho lắm”, phần này chứng minh rất tốt điều đó.


Mei Ying dịchXem thêm