Truyện tranh Tam quốc hài (17): Hậu trường vụ xử Đổng Trác1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Hồi hộp chờ và hả hể thấy Đổng Trác đã phải trả giá đắt, nhưng kết thúc hóa ra ông ta được cái giá hời.

Mei Ying dịchXem thêm