Truyện tranh Tam quốc hài (16): Chuyện ''điêu'' về Điêu Thuyền1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Thật, không thể tin nổi, các họa sĩ biếm có thể nghĩ ra tình huống troll Đổng Trác và Lã Bố như thế này.Mei Ying dịchXem thêm