Truyện tranh Tam quốc hài (15): Quân sư quạt rách1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Sau khi Tôn Kiên chết, con trai trưởng của ông là Tôn Sách lên nắm quyền, Đổng Trách hỏi các quân sư về tuổi của Tôn Sách thì nhận được những đáp án khác nhau.

Mei Ying dịchXem thêm