Truyện tranh Tam quốc hài (14): Tào Tháo chơi Facebook1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Sau khi liên minh chống Đổng Trác tan rã, Tào Tháo buồn tình không có việc gì, suốt ngày lên Facebook “chém gió”.

 Mei Ying dịchXem thêm