Truyện tranh Tam quốc hài (13): Triệu Vân trên bìa sách PlayGirl1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Công Tôn Toản đánh nhau với Viên Thiệu, được một viên tướng đẹp trai cứu nạn, Toản thấy... nghi nghi bèn kiểm tra giá sách.


Mei Ying dịchXem thêm