Truyện tranh Tam quốc hài (12): Ngọc tỉ sô cô la1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Lưu Biểu chẹn đường lấy được ngọc tỉ của Tôn Kiên, không ngờ mở ra được bữa ăn ngon lành.
Mei Ying dịchXem thêm