Truyện tranh Tam quốc hài (11): Tôn Kiên ra võ mồm1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Tôn Kiên lấy được ngọc tỉ, khi bị truy hỏi bèn tung “võ mồm” để lấp liếm khiến thiên hạ kinh hoàng.Mei Ying dịchXem thêm