Truyện tranh Tam quốc hài (10): Xích Thố ra tay1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26...

Ba anh em Lưu, Quan, Trương đại chiến Lã Bố sắp thành công thì bỗng nhiên Xích Thố có động thái bất ngờ.


Mei Ying dịchXem thêm