Tức ảnh sinh tình (99)
99. Hun nhau chẳng kém loài người,
Hun nhau “kiểu mũi” bằng mười kiểu môi.

Trần Nhật GiápXem thêm