Tức ảnh sinh tình (98)
98. Phạt ngay, miễn chuyện giãi bày
Rỗi hơi nuôi cá chỗ này cho ông.

Trần Nhật GiápXem thêm