Tức ảnh sinh tình (96)
96. Yêu nhau cùng nhập vào cây
Vậy mà vẫn bị cưa này chia đôi!

Trần Nhật GiápXem thêm