Tức ảnh sinh tình (92)
92. Dốc cao cũng phải chào thua
Vì tay đua ấy thích đùa độ cao.

Trần Nhật GiápXem thêm