Tức ảnh sinh tình (91)
91. Cửa hàng có cỏ không anh,
Nếu tươi anh hãy xin dành vài cân.

Trần Nhật GiápXem thêm