Tức ảnh sinh tình (90)90. “Xơi” sẽ chết tim gan một ít
Bởi hễ xơi là sẽ hít chất độc vô
Trần Nhật GiápXem thêm