Tức ảnh sinh tình (9)
9. Tại ham ăn quá đấy mà
Nhưng mà chăm tập, cứ là sẽ “ngon”!

Trần Nhật GiápXem thêm