Tức ảnh sinh tình (83)83. Dù đang giải quyết nỗi buồn
Thì ta cũng phải luôn xem tình hình!
Trần Nhật GiápXem thêm